KOMI RIDDLES IN A PERFORMER'S INDIVIDUAL REPERTOIRE

Скачать pdf
Альманах
Key words
riddle, oral tradition, performer, folklore formula, folklore of the Komi.
Author
SVETLANA NIZOVTSEVA
About the Author
SVETLANA NIZOVTSEVA

E-mail: svetlananiz@mail.ru
Tel.: +7 (8212) 20-17-02
26, Kommunisticheskaya str., Syktyvkar, 167982, Komi Repablic, Russian Federation
Researcher, secretary, Folklore department, Institute of Language, Literature and History of Komi
Scientic Center of the Uralic Division, Russian Academy of Sciences
Body

In the paper the author considers Komi riddles, which are recorded from a single performer, a war captive named Mikhail Zhikin, and form an entire text corpus over 300 items. The personality of the oral tradition carrier has drawn attention of researchers long ago. Singers of bylina epics and storytellers of folk tale received special attention, folklore researchers didn’t ignore lamenters and craft masters of incantations and charms. But almost nothing has been known about talented performers or creators of riddles. There in the Komi oral folklore tradition such an interesting and extraordinary performer has appeared and his individual repertoire has been recorded and published in its integrity. Therefore materials which have got to a field of our sight, represent undoubted interest for studies.

References

Aybabina E.A., Beznosikova L.M. (2012) Nazvaniya radugi i molnii v komi-zyryanskikh dialektakh [Names of Rainbow and Levin in Komi Zyryan Dialects]. Permistika 13: Voprosy permskogo yazykoznaniya [Perm’ Studies 13. Issues of Perm’ Linguistics]. Tr. IYaLI Komi NTs UrO RAN. [Transactions of the Institute of Language, Literature and History of the Komi ScientiÚc Center of the Uralic Division, RAS]. Syktyvkar. Issue 69. Pp. 26–29. In Russian.

Afanas’ev A. N. (1995) Poeticheskie vozzreniya slavyan na prirodu [Poetic Views on the Nature of the Slavs]. In 3 vol. Moscow. In Russian. Vol. 1. URL: http://imli.ru/upload/elibr/folklor/Afanasev_A. N. _Poeticheskie_vozzreniya_slavyan_na_prirodu. _T. _I. _1995. pdf (retrieved 15.11.2016). In Russian.

Belitser V.N. (1958) Ocherki po etnograÚi narodov komi XIX  — nachala XX v. [Essays on Ethnography of Komi Peoples during the 19th — the Beginning of the 20th Century]. Tr. Instituta etnograœi im. N.N. Miklukho-Maklaya [Transactions of the Institute of Anthropology and Ethnology named after N.N. Miklukho-Maklay, RAS]. Moscow. Vol. 45. In Russian.

Fedorova E.G. (2007) Reka v pogrebal’noy obryadnosti narodov Sibiri [Rivers in Funeral Ceremonialism of the Peoples of Siberia]. Reki i narody Sibiri [Rivers and Peoples of Siberia: Coll. Papers]. Ed. by L.R. Pavlinskaya. St. Petersburg. Pp. 216– 237. URL: http://kunstkamera.ru/Úles/lib/978-5- 02-025222-6/978-5-02-025222-6_08. pdf (retrieved 16.11.2016). In Russian.

Filippova V.V. (2007) Fol’klor naroda komi [Folklore of the Komi People]. Syktyvkar. In Russian.

Fokos-Fuchs D.R. (1951) Volksdichtung der Komi (Syrjänen). Budapest. In German.

Gerd K. (2004) K izucheniyu votskikh zagadok [To the Studies of Votyak Riddles]. Gerd K. Sobranie sochineniy. T. 4: Stikhotvoreniya, poemy, stat’i, nauchnye raboty, pis’ma [Coll. Works in 6 vol. Vol. 4. Lyrics, Poems, Papers, Studies, Letters]. Ed., pref., comm.. by F.K. Ermakov. Izhevsk. Pp. 194–203. In Russian.

Gren A. (1925) Zyryanskaya mifologiya [Zyryan Mythology]. Komi mu [Komi Territory]. 1925. No. 1. In Russian.

Khelimskiy E.A. (1994) Nominativnaya minizagadka: na styke zagadki, metafory i leksicheskogo substituta [Nominative Mini-Riddles: At the Interface of a Riddle, a Metaphor and a Lexical Substitute]. Issledovaniya v oblasti balto-slavyanskoy dukhovnoy kul’tury. Zagadka kak tekst. 1 [Studies in the Area of Baltic-Slavic Spiritual Culture: A Riddle as a Text. 1]. Moscow. Pp. 256–263. In Russian.

Kitikov A.E. (1973) Mariyskie narodnye zagadki [Mari Folk Riddles]. Yoshkar-Ola. In Russian. Kniga pamyati Respubliki Komi [Memory Book of the Komi Republic]. Vol. 6. URL: http://kp. rkomi.ru:8080/mbdetail. jsp?id=165170 (retrieved 22.01.2015). In Russian.

Konakov N.D. (1999) Okhotnichiy byt [Venatic Everyday Life]. Etnograœcheskaya elektronnaya entsiklopediya “Traditsionnaya kul’tura narodov Evropeyskogo Severo-Vostoka Rossii” [Ethnographic Electronic Encyclopedia “Traditional Culture of the Peoples of the European North-East of Russia”]. URL: http://www. komi. com/FOLK/KOMI/101. htm (retrieved 10.11.2016). In Russian.

Konakov N.D. (comp., ed., guidance of author collective) (2004) Zyryanskiy mir. Ocherki o traditsionnoy kul’ture komi naroda [Zyryan World. Essays on Traditional Culture of the Komi People]. In Russian.

Kyongas-Maranda E. (1984) Teoriya i praktika analiza zagadok [‹eory and Praxis of Riddles’ Analysis]. Paremiologicheskie issledovaniya [Paremiological studies. ]. Comp. by G.L. Permyakov. Moscow. Transl. from English. In Russian.

Lavonen N.A. (1977) Karel’skaya narodnaya zagadka [Karelian Folk Riddle]. Leningrad. In Russian and in Karelian. Lytkin V.I., Gulyaev E.S. (1970) Kratkiy etimologicheskiy slovar’ komi yazyka [Brief Etymological Dictionary of the Komi Language]. Moscow. In Russian and in Komi Language.

Mitrofanova V.V., Martynova A.N. (comp.) (1986) Poslovitsy. Pogovorki. Zagadki [Proverbs. Sayings. Riddles]. Moscow. In Russian. Nizovtseva S.G. (2016) Sluchai narusheniya moral’no-eticheskikh norm v fol’klornoy traditsii komi (nablyudeniya nad zagadkami s telesno-Úziologicheskim kodirovaniem) [Cases of Violation of Moral-Ethical Norms in the Komi Folklore Tradition (Observations on the Riddles with Body-Physiology Coding]. Norma i anomaliya v slavyanskoy i evreyskoy kul’turnoy traditsii [Norm and Anomaly in Slavic and Jewish Cultural Traditions. Coll. Papers]. Ed. by O.V. Belova. Moscow. Pp. 203–217. In Russian.

Nizovtseva S.G. (2016) Zamestitel’nye nominatsii v zagadkakh komi [Substitute Nominations in Komi Riddles]. Fol’kloristika Komi. Fol’klornye zhanry Evropeyskogo Severo-Vostoka Rossii: dinamika razvitiya, transformatsii, klassicheskoe nasledie i sovremennye formy [Folklore Studies of Komi. Folklore Genres of the European North-East of Russia: Development Dynamics, Transformations, Classical Heritage and Contemporary Forms]. Trudy Instituta yazyka, literatury i istorii Komi nauchnogo tsentra Uro RAN [Transactions of the Institute of Language, Literature and History of the Komi ScientiÚc Center of the Uralic Division, RAS]. Syktyvkar. Issue 74. Pp. 93–114. In Russian. Timushev D.A. (ed.) (1971) Obraztsy komizyryanskoy rechi [Specimen of Komi-Zyryan Speech]. Syktyvkar. In Komi language and in Russian.

Panyukov A.V. (2009) Dinamika razvitiya komi fol’klornykh traditsiy v kontekste teorii samoorganizatsii [Dynamics of Development of Komi Folklore Traditions in the Context of Self-Organization ‹eory]. Syktyvkar. In Russian.

Perevozchikova T.G. (comp.) (1982) Udmurtskiy fol’klor. Zagadki [Udmurt Folklore. Riddles]. Izhevsk. In Russian and in Udmurt language. Plesovskiy F.V. (comp.) (1975) Komi narodnye zagadki [Komi Folk Riddles]. Syktyvkar. In Russian and in Komi language.

Sadovnikov D.N. (comp.) (1959) Zagadki russkogo naroda. Sbornik zagadok, voprosov, pritch i zadach [Riddles of the Russian People. Collection of Riddles, Questions, Parables and Puzzles]. Moscow. In Russian.

Sivkov N. (2005) MiÚcheskiy obraz radugi u yuzhnoslavyanskikh i Únno-permskikh narodov [Mythic Image of the Rainbow among Slavic and Finno-Permic Peoples]. Istoriya, sovremennoe sostoyanie, perspektivy razvitiya yazykov i kul’tur œnnougorskikh narodov [History, Contemporary Condition, Prospects of Development of Languages and Cultures of the Finno-Ugric Peoples. Proceedings of the 3rd All-Russian Sch. Conference of the FinnoUgrists]. Syktyvkar. Pp. 290–292. In Russian,

Uotila T.E. (1985–1995). Syrjänische Texte. Band I. 1985; Band II. 1986; Band III. 1989; Band IV. 1995. Helsinki. In German.

Uotila T.E. (2006) Syränische Texte. Band V. Komi-Syränisch: Ober-Vyčegda-Dialekt. M. Žikins Texte. Helsinki.

Zhilina T.I., M.A. Sakharova M.A., Sorvacheva V.A. (comp.) (1961) Sravnitel’nyy slovar’ komi-zyryanskikh dialektov [Comparative Dictionary of the Komi-Zyryan Dialects]. Syktyvkar. In Russian.